•	Permanent Faculty
Electronics & Telecommunication + Instrumentation & Control
BE	1.		Sh. Abhishek Agrawal
	2.		Sh. Ashish Garg
	3.		Sh. Kapil Jain
	4.		Sh. Yogesh Sharma
	5.		Sh. Sushant Jain
	6.		Sh. Aamir Khan Suri
	7.		Mrs. Sadhana Mishra
	8.		Sh. Animesh Kushwah
	9.		Ms. Sweta Jain
	10.		Sh. Ajay Kumar Singh Kushwah
	11.		Sh. Vikas Sharma 
	12.		Sh. Manoj Negi 
	13.		Mrs. Beaulah D.
	14.		Sh. Lekhraj Sharma
	15.		Sh. Gajendra Singh Yadav
	16.		Sh. Ajeet Kumar Neeraj
	17.		Sh. Rajesh Kumar Namdev
	18.		Sh. R. K. Rajoria
Electronics & Electrical Engg.
	19.		Prof. R. C. Khatri
	20.		Sh. R. K. Chaturvedi
	21.		Sh. Manoj Kumar Bandil
	22.		Sh. Sachin Gopal Soni
	23.		Ms. Somtapa Bhattacharya
	24.		Sh. Amol Dewasthale
	25.		Sh. Vaibhav Shrivastava
Computer Science & Engg.
	26.		Sh. V. K. Shrivastava
	27.		Sh. Aditya Vidyarthi
	28.		Ms. Richa Shukla
	29.		Ms. Shivani Panchal
	30.		Ms. Hemlata Sisodia
	31.		Sh. Rishi Gupta
	32.		Ms. Neha Jain
	33.		Sh. Deshdeepak Shrivastava
	34.		Sh. Amit Tripathi 
	35.		Sh. Pradeep Yadav
	36.		Ms. Shruti Bharadwaj
	37.		Ms. Ranjana Sikarwar
	38.		Ms. Rajani Dubey
	39.		Ms. Mamta Jha
	40.		Sh. Sumit Chopra
	41.		Sh. Rahul Yadav
Information Technology
	42.		Mrs. Nirupma Tiwari
	43.		Ms. Shalini Mishra
	44.		Ms. Yashodhara Singh
	45.		Sh. Dilip Bhardwaj
	46.		Sh. Manoj Kumar Meena
	47.		Sh. Vivek Sharma
	48.		Sh. Brij Mohan Sharma
	49.		Ms. Manju Gupta
	50.		Ms. Indira Ojha
	51.		Ms. Neha Saxena 
	52.		Ms. Rajni Mandil
	53.		Sh. Jeevan Das Koli
Civil Engg.

	54.		Sh. A.M. Mathur
	55.		Sh. J. K. Soneja
	56.		Sh. B.P. Mudgal
	57.		Sh. Subhash Gupta
Engg. Chemistry
	58.		Dr. R. K. Pandey
	59.		Dr.(Mrs) Vandana Kushwah
	60.		Sh. Rajeev Singh
	61.		Sh. Deepesh Bhardwaj
	62.		Smt. Poonam Sharma
	63.		Ms. Manju Sharma
Engg. Mathematics
	64.		Dr. D. V. S. Kushwah
	65.		Sh. J. C. Bansal
	66.		Ms. Rohini Waje
	67.		Ms. Kirti Sachdeva
	68.		Sh. Govind Prasad Sahu
	69.		Mrs. Neeta Saxena
	70.		Ms. Neha Jain
Engg. Physics
	71.		Dr. S.S. Chauhan
	72.		Sh. Dixit Parasher
Mechanical Engg.
	73.		Sh. Punit Gupta
	74.		Sh. Rajesh Yadav
	75.		Sh. Tushar
	76.		Sh. Prashant Shrivastava
	77.		Sh. Shashank Saxena
	78.		Sh. Chandra Bhan Prajapati
	79.		Sh. Amit Pratap Singh Bhadoria
	80.		Sh. Manish Sharma
	81.		Sh. Narendra Rathore
Humanities & Management
	82.		Dr. Manoj Mishra
	83.		Ms. Meghna Sharma 
	84.		Mrs. Meera Grace Chandran
Management Studies
MBA	85.		Sh. Vivek Singh Tomar
	86.		Sh. Gaurav Jaiswal
	87.		Ms. Chhavi Agrawal
	88.		Ms. Preeti Singh Chauhan
	89.		Ms. Ankita Sethi 
	90.		Sh. Rohit Singh Tomar
	91.		Mrs. Sunita Malhotra
	92.		Sh. Anil Singh Parihar
Computer Application Studies
MCA	93.		Sh. Pawan Tiwari 
	94.		Sh. Surendra Kumar Namdeo
	95.		Sh. Somdutt Tiwari 
	96.		Sh. Utkarsh Sharma
	97.		Sh. Shashikant Verma
	98.		Sh. Brij Mohan Gupta
	99.		Ms. Jaya Ahuja
	100.		Sh. Narendra Awasthi
	101.		Sh. Ashish Tripathi

•	Visiting Faculty					:	Nil
•	Adjunct Faculty					:	Nil
•	Guest Faculty					:	Nil
•	Permanent Faculty : Student Ratio	 :	1 : 15